Yatırım fonları, yatırımcıların yeni gözdesi oldu

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği (TKYD), Ocak 2021 prestiji ile Ludens İleri Finansal Hizmetler’e Yatırım Fonları Performans Raporu hazırlattı.

Raporda, salgının oluşturduğu kaygı ve belirsizlik ortamına karşın geçen yılın Türkiye yatırım fonu dalı tarafından yeterli yönetildiği görüldü.

TKYD’den yapılan açıklamaya nazaran, yılın birinci çeyreğinde salgına bağlı gelişmelerin yarattığı sarsıntılardan kaçınılamasa da bölümün çabucak hemen tamamında, yılın geri kalan periyodunda süratli toparlanmalar ve güzelleşmeler yaşandı.

3 KAT ARTTI

Yatırım fonlarının gösterdikleri performans, TEFAS süreç hacmindeki rekor artışla karşılığını buldu ve 2020’de yatırımcıların yeni gözdesi yatırım fonları oldu.

2020’de TEFAS’ta toplam süreç yapmış 84 kurumun 43’ü aracı kurum, 21’i banka, 16’sı portföy idare şirketi ve 4’ü iştirak bankası olarak sıralandı. 2020’de TEFAS süreç hacmi bir evvelki yıla nazaran 3 kat arttı.

Raporda yatırım fonları; Menkul Değer Yatırım Fonları, Hür Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Teşebbüs Sermayesi Yatırım Fonları ana kategorilerine ayrılarak tahlil edildi.

11 MİLYAR LİRA BÜYÜKLÜK

Menkul değer yatırım fonlarının portföy büyüklüğü 2020’de 95 milyar TL’ye ulaştı. Yaklaşık 4 yıllık bir geçmişi olan gayrimenkul ve teşebbüs sermayesi yatırım fonları ise 2020’nin sonunda 11 milyar TL büyüklüğe sahip oldu.

Özgür fonların 2019 sonundaki 21,6 milyar TL’lik büyüklükleri, 2020 sonunda yaklaşık yüzde 65’lik bir büyüme kaydetti ve 35,6 milyar TL’ye ulaştı.

Tüm inceleme devirlerinde menkul değer ve özgür yatırım fonlarının yüklü ortalama net getirileri TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde oldu.

166 PUAN ÜZERİNDE GETİRİ

Pay senedi yatırım fonları son 1 yılda yatırımcısına BIST 100 Fiyat Endeksi’nden yaklaşık 37 puan daha fazla kazandırdı. Geçmiş getirilere baktığımızda da, pay fonlarının başarılı etkin idareyle karşılaştırma ölçütleri olan BIST 100 Endeksi’nden daha yüksek getiriler elde etti.

Pay senedi yatırım fonları son 3 yılda BIST 100 Fiyat Endeksi’nin yaklaşık 109 puan ve son 5 yılda yaklaşık 166 puan üzerinde getiri sağladı.

Karşılaştırma ölçütünün getirisinin üzerinde getiri sağlayan fonların toplam fonlar içerisindeki hissesine (başarı oranı) bakıldığında, 2020’de yüzde 69’luk bir muvaffakiyet oranı yakalanması dikkati çekti.

EN YÜKSEK GETİRİ YABANCI PAY SENEDİ FONLARINA İLİŞKİN

Menkul değer yatırım fonlarında genel olarak son 5 yılda ortalama yüzde 140 oranında birikimli yüklü net getiri kelam konusu oldu. 3 yıllık devir için ortalama yüzde 79, son 1 yılda ise bu getiri yüzde 22 düzeyinde gerçekleşti.

Bu getirilerin hem enflasyon hem de mevduat faizinin üzerinde olduğu görüldü. Mevduat faizlerinin düştüğü son yıllarda, bir kısım yatırımcının alternatif yatırım aracı arayışlarında tercih edilen özgür fonlar, son 5 yılda yüzde 215, son 3 yılda yüzde 120 ve son 1 yılda yüzde 32 getiri sağladı. 2016 sonunda kurulmaya başlanan gayrimenkul ve teşebbüs sermayesi fonları ise yatırımcısına son 1 yılda sırasıyla yüzde 106 ve yüzde 24 getiri kazandırdı.

Menkul değer fonları kategori bazında detaylı incelendiğinde 5 yıllık ve 3 yıllık devirlerde en yüksek getiri yabancı pay senedi fonlarına ilişkin olduğu görüldü.

Son 1 yıllık devirde ise en yüksek getiriyi iştirak pay fonları kazandırdı. Onları altın fonları izledi. Son 1 yıllık inceleme devrinde para piyasası fonları hariç tüm menkul değer yatırım fonu kategorilerinin ağırlıklandırılmış ortalama net getirileri TÜFE’nin ve mevduat faizinin üzerinde gerçekleşti.

Bir cevap yazın