TVF’nin ihraç ettiği borçlanma araçları, finansal araçlar arasına eklendi

Aracı kurumlar tarafından yapılacak repo ve karşıt repo süreçlerine ait temeller hakkında bildiride değişiklikler yapan Sermaye Piyasası Şurası (SPK) bildirisi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

REPO VE AKSİ REPO SÜREÇLERİNE MEVZU EDİLEBİLECEK FİNANSAL ARAÇLARIN ÇEŞİTLERİ ARTTI

Bildirimin, aracı kurumlar tarafından repo ve zıt repo süreçlerine bahis edilebilecek finansal araçları belirleyen 6. unsuru fıkralarında yapılan değişikliğe nazaran, kelam konusu finansal araçlar ortasına, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul değerler, hür fonlar hariç olmak üzere yatırım fonlarının katılma hisseleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve kurum ve kuruluşları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın üyesi yahut ortağı olduğu milletlerarası kuruluş niteliğindeki yabancı kuruluşlarca ihraç edilmiş borçlanma araçları, kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, projeye dayalı menkul değerler, varlığa dayalı menkul değerler, varlık teminatlı menkul değerler, ipoteğe dayalı menkul değerler ve ipotek teminatlı menkul değerler de eklendi.

YATIRIM FONLARININ TEMİNATLANDIRILMASI

Bildirinin 7’nci hususuna eklenen fıkralara nazaran, yatırım fonlarının teminatlandırılmasında; para piyasası şemsiye fonuna bağlı fonlar için değerleme fiyatının yüzde 95’i, borçlanma araçları şemsiye fonuna bağlı fonlar ve borçlanma aracı endeksini takip eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 90’ı, pay senedi şemsiye fonuna bağlı fonlar ve paydaşlık hissesi endeksini takip eden borsa yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 80’i, başka şemsiye fonlara bağlı fonlar ile öbür borsa yatırım fonları (serbest şemsiye fonlara bağlı fonlar hariç) için değerleme fiyatının yüzde 85’i, gayrimenkul ve teşebbüs sermayesi yatırım fonları için değerleme fiyatının yüzde 75’i temel alınacak.

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların teminatlandırılmasında ise değerleme fiyatının yüzde 100’ü temel alınacak.

Repo ve karşıt repo süreçlerine mevzu nakit ve teminatın farklı para ünitelerinde olması durumunda 7’nci hususun ilgili fıkralarında yer alan teminat oranları yüzde 5 daha düşük olmak üzere uygulanacak.

Repo ve aksi repoya husus edilen, aracı kurumların kendilerinin yahut sermaye, idare ve kontrollerine hakim oldukları bağlı paydaşlık, iştirak ve kuruluşları ile aracı kurumların mevduat ve iştirak bankaları hariç nitelikli hisse sahiplerinin ihraç ettiği finansal araçların fiyatı aracı kurum öz sermayesinin yüzde 10’unu aşamayacak.

Bir cevap yazın