Tasarruf finansman şirketlerine yeni kurallar

Tasarruf finansman şirketlerinin, kontrol ve nezarete elverişli, faaliyetlerini emin ve muteber biçimde icra edebilecek, bölümde itimat ve istikrara ziyan vermeyecek bir iştirak yapısına, âlâ idareye, kâfi mali güce, gerekli tertip yapısına sahip olması amaçlanıyor.

Tasarruf finansman şirketlerinin fon havuzundaki paralar gayesi dışında kullanılamayacak ve haciz edilemeyecek, şirketler, faizsiz temellere nazaran faaliyet gösterecek.

ŞİRKETLERİNİN MİNİMUM SERMAYE MEBLAĞI 100 MİLYON LİRA OLACAK

Tasarruf finansman şirketlerinin minimum sermaye meblağı 100 milyon lira olarak düzenlenecek.

MÜŞTERİNİN CAYMA HAKKI VAR

Müşteri, tasarruf finansman mukavelesi imzalanmasını takip eden 14 gün içinde rastgele bir münasebet göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak, bu kapsamda iştirak bedeli dahil tüm tasarruf geri ödenecek.

MÜSAADESİZ TASARRUF FİNANSMAN FAALİYETİ YAPANLARA CEZA VAR

Gerekli müsaadeleri almaksızın tasarruf finansman faaliyetlerinde bulunan bireyler, 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus ve 5 bin güne kadar isimli para cezası ile cezalandırılacak

YENİ KAVRAMLAR GETİRİLDİ

Kabul edilen hususlara nazaran, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ait yapı ve süreçlerin daha âlâ anlaşılabilmesi için “organizasyon ücreti”, “tahsisat”, “tasarruf finansman faaliyeti” ile “tasarruf fon havuzu” üzere kavramlar eklenecek.

KURULUŞ MÜSAADESİ EVRESİNDE BDDK DEVREDE

Kelam konusu şirketlerin kuruluş müsaadeleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) en az 5 üyesinin birebir istikametteki oyuyla verilecek.

Bir cevap yazın