Sigorta Sektörü Teknik Zarara Rağmen Yüzde 74 Büyüdü

Sigorta dalının süratle büyüyerek finansal piyasalardaki tartısını daha da artıracağını belirten TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı: “Türkiye iktisadına katma bedel sağlamak için dal tüm gücüyle çalışmaya devam edecek. Devlet iç borçlanma senetlerine 30 milyar liralık talep oluşturulması mümkün.”

2022 yılının birinci çeyreğinde hayat ve emeklilik sigortalarının teknik kârı, geçen yılın tıpkı devrine nazaran 25’lik artışla 806 milyon TL, mali gelirlerle birlikte net kârı ise 33 artışla 1,9 milyar TL oldu. Hayat dışı sigortaları ise bir evvelki yılın tıpkı çeyreğine nazaran 121 oranda düşerek 423 milyon TL teknik ziyanla sonuçlandı. Mali gelirlerle birlikte ise 85 oranında gerilemeyle toplam 264 milyon TL net kâr elde edildi.

İlk çeyrek teknik sonuçlarını kıymetlendiren Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Genel Sekreteri Özgür Obalı, son 10 yılda ortalama yüzde 15 büyüyen sigorta kesiminin önümüzdeki 5 yıl boyunca da büyümeye devam etmesini beklediklerinin altını çizdi. TSB’nin Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte hazırladığı “Türkiye Sigortacılık Kesimi Ekonomik Tesir Analizi”nde sigorta kesiminin büyük potansiyeline dikkat çekildiği belirten Obalı kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ülke ekonomimizin gelişmesine paralel olarak, sigorta bölümünün süratle büyümesini ve finansal piyasalardaki yükünün artmasını bekliyoruz. Türkiye sigortacılık dalı penetrasyon oranının mevcut 2,2 oranından muadil ülkelerde gözlemlenen 4,5 düzeyine çıkması durumunda; kesimimizin, ülkemizin ulusal gelirine ek katkısı, dolaylı katkılarla birlikte 421 milyar TL’ye kadar çıkabilir. Bu ek katkı ulusal gelirde 7,5 oranında büyümeye tekabül ediyor. Türkiye iktisadına katma kıymet sağlamayı vazifesi bilen TSB olarak bu maksadımız için kesim olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Sigortacılık kesiminin kârlılığını olumsuz etkileyen faktörlere karşın prim üretiminde 74 civarında büyüdüğünüvurgulayan TSB Genel Sekreteri, sigorta bölümünün iktisada sunduğu fon dayanağıyla de kıymetli bir güç olduğunu belirterek “Bu tarafta uzun vadeli bonolara muhtaçlığımız var. Dal olarak katkı sunmaya hazırız. Devlet iç borçlanma senetlerine 30 milyar liralık talep oluşturabilmek mümkün” dedi.

“Sürdürülebilir iktisadın garantisi sigorta sektörü”

Sigorta şirketlerinin fiyatlama siyasetlerini uygularken bilhassa enflasyon ve kur tesirinin göz önünde bulundurulduğunun altını çizen TSB Genel Sekreteri şu değerlendirmelerde bulundu:

“Nisan 2022 sonu prestijiyle, prim üretimi geçen yılın birebir devrine nazaran 81 oranında artarak 49,4 milyar TL’ye ulaşan hayat dışı sigortacılıkta, birinci çeyrek bilanço periyodunda teknik tarafta ziyan ettik. Yürürlükteki trafik poliçe adedimiz 21 milyona yakın ve kelam konusu periyotta, trafik branşında net hasar prim oranı 188, net bileşik rasyo ise 214.

Şirketlerimizin yazdıkları her 100 TL prim için, hasar ödemeleri, tazminat karşılıkları, aracı kurulları, genel masraflar dâhil 214 TL sarfiyatı oluyor. Kasko branşında 2021 yılı birinci çeyreğinde 656 milyon TL teknik kâr elde edilirken bu devir 599 milyon TL teknik ziyan oluştu. Kasko’da net hasar prim oranı 126’ya yükseldi ve net bileşik rasyo 156 oldu. Bu zararın en önemli nedeni, kesimimizin en değerli üretim kaynağı olan motor branşındaki maliyetlerin önemli oranda artması. Maliyetler ile primlerin uyuşmadığı bir periyodu yaşıyoruz; maliyetler yüksek, primler düşük kalıyor. Trafik sigortalarının prim düzeylerinin hem geleceği muhafazası hem de gelecekte oluşacak bütün belirsizlikleri ortadan kaldırması lazım.

Yılın birinci çeyreğinde; enflasyon, döviz kurundaki dalgalanmalar, taban fiyattaki artışa bağlı yedek modül ve personellik maliyetlerinin yükselmesi ile kesim tedarikinde yaşanan sıkıntılar da ödenen tazminat fiyatlarının, prim meblağlarının çok üzerine çıkmasına neden oldu.

Öte yandan çiplerdeki tedarik probleminin 2022’de de devam edeceği öngörülüyor. Bu da otomotiv ve dolaylı olarak sigorta bölümünü olumsuz etkileyecektir. Öbür yandan, şirketlerimizin yükümlülüklerini karşılamak üzere yatırıma yönlendirdikleri faalleri karşılığında elde ettikleri 25-30 bandındaki yatırım gelirleri, teknik ziyanların karşılanmasına yetmiyor. Bu çerçevede, ödenecek tazminatların olağanın üstünde artan maliyetlerinin karşılanması için minimum 30 milyar TL fiyatındaki enflasyona endeksli yatırım araçlarının ihracı ve branşımızın sürdürülebilirliği için yeni işlerde uygulanan prim tavanlarının artırılması yerinde olacaktır. ”

“Primlerle elde ettiğimiz kaynak, hasar ödemeleriyle iktisada geri dönüyor”

Sektörün prim üretimlerinden elde ettiği kaynağı hasar ödemeleriyle iktisada geri kazandırdığına dikkat çeken Özgür Obalı kelamlarını şöyle sürdürdü: “Bizler güçlü birer ‘kara gün’ dostuyuz. Bunun en büyük göstergesi olan kesim şirketlerimizin faal büyüklüğü, hayat dışı tarafta bir evvelki yılın birebir periyoduna nazaran 39 artarak 142 milyar TL’ye ulaştı.’’

Sektörün lokomotif branşları ortasındaki sıhhat sigortalarında da değinen TSB Genel Sekreteri şöyle konuştu: “Zarar yok ancak teknik kârlılığın düştüğü bir gerçek. Yılın birinci çeyreğinde sıhhat sigortasında şirketlerimiz 447 milyon TL teknik kâr açıkladılar. Geçen yılın birinci çeyreğinde bu alanda 682 milyon TL teknik kâr elde edilmişti. Öte yandan bu alanda net bileşik rasyo birinci çeyrek prestijiyle 117 düzeylerine yükseldi. Net hasar/prim oranına bakıldığında ise sıhhatte geçen yılın birinci çeyreğinde 74 olan oran, bu sene 89’a yükseldi.”

“Hayat sigortacılığı kâr etmeyi sürdürüyor”

Hayat branşında ise prim üretiminin Nisan 2022 sonu prestijiyle bir evvelki yılın birebir devrine nazaran 60 artarak 8,1 milyar TL büyüklüğe ulaştığını belirten Obalı şöyle konuştu: “Bu branşın teknik kârı birinci çeyrekte bir evvelki yılın birebir çeyreğine nazaran 25 oranında artarak 806 milyon TL, mali gelirlerle birlikte ise net periyot kârı 33 artışla 1,9 milyar TL oldu. Kâr fiyatındaki artışın primdeki artışın gerisinde kalmasının esas sebepleri, kâr marjı nispeten düşük olan karma hayat sigortası eserlerinin genel hayat branşı pazar hissesindeki artışı ve 2022’de yürürlüğe giren kredi temaslı sigortalarda brütten iade uygulaması kapsamında artan matematik karşılıklar. Öte yandan bu alanda net hasar prim oranı 29, net bileşik rasyo 61 oldu.”

“BES yüzümüzü güldürüyor”

“Sigorta dalı, iktisada sağladığı yarar sayesinde, kamunun üzerindeki yükü hafifletmek için kilit değere sahip. Sigortalılık oranının artması, bu manada ülke iktisadına direkt katkı sunuyor” diyen Genel Sekreter, Ferdi Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) ivmenin muvaffakiyetle devam ettiğini belirtti. Obalı, kelamlarını şöyle sürdürdü: “BES’e ilgi ve sistemin büyümesi devam ediyor. Bunun en kıymetli nedeni de devletimizin sisteme olan teveccühü. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan takviyeler ülkemizde bulunuyor. Tahminen de ülkemiz finans sisteminin en değerli muvaffakiyet öykülerinden biri olan ve 18 yıldır başarılı bir halde her geçen gün güçlenen Ferdi Emeklilik Sistemi’mizle gurur duyuyoruz. “

Emeklilik Nezaret Merkezi’nin 31 Mart 2022 tarihli açıklamasına nazaran; BES ve OKS’de toplam 13,5 milyon iştirakçiye; 26,5 milyar TL’si devlet katkısı olmak üzere 277,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. 18 yaş altı BES’te ise 2022 yılının birinci ilk çeyreğinde, iştirakçi sayısı 284,6 bine ulaştı, fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil 692,5 milyon TL’ye yaklaştı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı