İbn-i Haldûn’un Tarih Felsefesi kitabı

Arap tarihi, lisanı ve ideolojisi alanında önde gelen otoritelerden biri olan Prof. Dr. Muhsin Mahdi’nin “İbn-i Haldûn’un Tarih Felsefesi” birinci defa VBKY tarafından Türkçeye kazandırılıyor.

19’uncu yüzyıldan bu yana hem İslam hem de Batı dünyasında tanınmaya başlayan en kıymetli düşünürlerinden birinin hayat hikayesinin yer aldığı eser, Batı’da İbn-i Haldun ideolojisi üzerine yapılmış birinci doktora tezlerinden biri.

Sayfa: 472

Bir periyoda ayna tutan kitap

Chicago Üniversitesi profesörlerinden Muhsin Mahdi’nin bu klasikleşmiş yapıtı, beş kısımdan oluşuyor. Bir Biyografinin Tarihî Art Planı ve Bölümleri’nde İbn Haldûn’un fikrinin doğuşuna, periyodun Doğu ve Batı Müslüman dünyasına, siyasi ve ilmi mesleğine; erken periyot hayatına ve eğitimine değiniyor.

Felsefe ve Hukuk

“Felsefe ve Hukuk” başlığını taşıyan ikinci kısımda ilimler tasnifine, ideoloji tenkidine ve metnini kaleme alırken takip ettiği üslubuna; “Tarihten Kültür İlmine” başlıklı üçüncü kısımda İbn Haldûn’a kadar İslam tarih yazımında yaşanan gelişmelere, “Kültür İlmi: Konusu ve Problemleri” başlığını taşıyan dördüncü kısımda devlet, kent, ekonomik hayat, tarih ve kültür ilmine, “Kültür İlmi: Prensipleri ve Yönetimi” başlıklı son kısımda ise kültürü tabiatına, devlet ve kültür alakasına yer veriliyor.