Ek bütçenin gerekçeleri açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Daha evvel İdare Bütçe Kanunu ile merkezi idare bütçe sarfiyatları için 1 trilyon 750 milyar 957 milyon 322 bin Türk Lirası ödenek tahsis edilmişti.

Ek bütçe teklif edildi

Merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri bütçelerinin işçi sarfiyatları ve Toplumsal Güvenlik Kurumu’na devlet primi masrafları ekonomik kodlarını içeren tertiplerine yapılan ödenek eklemeleri dahil toplamda 1 trilyon 80 milyar 515 milyon 421 bin Türk Lirası ödeneğin eklenmesi teklif edildi.

Kur muhafazalı mevduata 40 milyar lira

Ek bütçe teklifinde kur muhafazalı mevduat hesaplarına sağlanan hazine garantisi için 40 milyar lira ödenek ayrıldı.

Kurumlara sermaye artışı dayanağı getirildi

Ayrıca, BOTAŞ ve Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 120 milyar 490 milyon lira sermaye transferi, BOTAŞ ve Elektrik Üretim A.Ş.’ye 14.5 milyar lira misyon ziyanı; iç borç faizlerine 43,5 milyar lira, dış borç faizlerine 31,9 milyar lira, Toprak Mahsulleri Ofisi, ÇAYKUR, TİGEM, Et ve Süt Kurumu ile TÜRKŞEKER için 18,8 milyar lira; TCDD için 8,4 milyar lira sermaye transferi için ödenek artışı yapılacak.

SGK için ek ödenek ayrıldı

Sosyal Güvenlik Kurumuna patron prim teşviki karşılığı yapılan ödemeler için 13,8 milyar, SGK’nın açığının finansmanı için 86,3 milyar, üniversite hastanelerinin silinen borçları için SGK’ya 1,3 milyar, Karayolları Genel Müdürlüğüne yol imal sarfiyatları için 16,3 milyar lira, trafik garanti ve katkı hissesi ödemeleri için 5,6 milyar lira, yolların bakım ve tamir sarfiyatları için 4,7 milyar lira; Sıhhat Bakanlığına kent hastanelerinin kirası için 3,6 milyar lira, hastane üretimleri için 3,9 milyar lira ek ödenek aktarılacak.

Ek bütçenin gerekçesi

Verilen bilgide, ek ödenek muhtaçlığının doğma nedenleri şöyle sıralandırıldı:

“Başta doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan maliyet artışlarının vatandaşlara yansıtılmaması için BOTAŞ’a yapılan kaynak transferleri, enflasyon nedeniyle kamu vazifelilerinin maaş ve fiyatlarında yapılan artışlar, emekli maaşlarında yapılan artışlar, toplumsal güvenliği olmayan vatandaşların sıhhat prim ödemeleri, patron prim teşviki ödemeleri üzere Toplumsal Güvenlik Kurumuna yapılan bütçe transferleri, kamu yönetimlerinin elektrik, akaryakıt ve yakacak alımları ile taşımalı eğitim, fiyatsız ders kitabı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okullarında eğitim alan engelli bireylerin dayanak eğitim masrafları, savunma ve güvenlik kurumlarının ödenek muhtaçlıkları başta olmak üzere mal ve hizmet alım masraflarındaki artışlar, memur aylık katsayısındaki artışa bağlı olarak aile hekimliği hizmetlerine ait masraflar, engelli konutta bakım takviyeleri ve 65 yaş üstü bakıma muhtaç yaşlıların ve engelli vatandaşlarımızın aylıklarındaki artışlar, birinci ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve harçlıklar, yurt dışına gönderilen öğrencilerin burs ve tahsil masraflarındaki artışlar, toplumsal yardım masraflarındaki artışlar, aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleksel eğitim gören, staj yahut tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin fiyatları için ödenecek devlet katkısı ödemeleri, hububat üretimi yapan çiftçilerimize ödenen ek girdi maliyet takviyesi, döviz kuru artışı nedeniyle memleketler arası kuruluşlara yapılacak üyelik aidatı ve katkı hissesi ödemelerindeki artışlar, hububat fiyatlarındaki artışların tüketicilere yansıtılmaması gayesiyle TMO’ya yapılan görevlendirme masrafları ve öbür KİT görevlendirme masraflarındaki artışlar, maliyet artışları nedeniyle sermaye masraflarındaki artışlar, başta Elazığ, Malatya, Adıyaman ve İzmir vilayetlerinde yapılanlar olmak üzere afet konutlarının imal masrafları ve öteki afet ziyanlarının karşılanması gayesiyle yapılan masraflar ile faiz ve öteki masraflardaki artışlar.”


Kamuya yapılan zam

AA’nın haberine nazaran münasebette, Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Mukavele Kanunu kapsamında imza altına alınan Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Periyot Toplu Sözleşme’nin 5’inci unsurunun birinci fıkrasında kamu çalışanının mali ve toplumsal haklarında 2022 yılının birinci periyodunda yüzde 5, ikinci devrinde yüzde 7 artış yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Kamuya 2022’in birinci yarısında verilen yüzde 2,5 zam

6’ncı Periyot Toplu Kontrat ile 2022 yılının birinci devri için belirlenen yüzde 5 oranının 19 Ocak 2022 tarihli ve 7351 sayılı Kanun’un 16’ncı hususu ile yüzde 7,5 olarak yine düzenlendiği belirtilen münasebette, “Bu çerçevede 2022 yılının birinci devrinde yüzde 5 oranında artırım öngörülmüş olsa da 7351 sayılı Kanun’la yüzde 2,5 oranında ek artırım verilmiş ve tıpkı periyotta oluşan enflasyon farkı ile birlikte toplamda kamu çalışanının artırım oranı, yüzde 30,95 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının ikinci devri için yüzde 7 oranında artırım öngörülmüş olmakla birlikte, enflasyon farkı nedeniyle bu oranın daha yüksek gerçekleşeceği görülmektedir.” sözleri kullanıldı.